Menu

Adembescherming

ADEMBESCHERMING

WERKEN MET ONAFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING 

Werken met onafhankelijke adembescherming (ademhalingsautomaat)

Cursus conform Arbowet of conform SSVV Opleidingen Gids (SOG).

Doelgroep
Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein gebruik moeten kunnen maken van omgevingslucht onafhankelijke adembescherming met een ademautomaat bij een zuurstofpercentage tussen 19,0 en 21,0 vol%. Dit geldt voor zowel het ademluchttoestel als voor luchtnetsystemen (vast en mobiel). Het certificaat geeft geen bevoegdheden voor redding of hulpverlening.

Ingangseisen

Minimaal 18 jaar en geen belemmerende gezichtsbeharing.

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de kandidaat een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de houder medisch geschikt is voor het werken met autonome adembescherming. De geschiktheid voor het werken met autonome adembescherming is zowel bij de opleiding als examinering noodzakelijk. Het certificaat is alleen geldig in combinatie met voornoemde verklaring of aantekening. Voor de refresher (1 dag) dient de kandidaat in het bezit te zijn van een certificaat Onafhankelijke Adembescherming.

Leerdoel

Op veilige en effectieve wijze omgevingsonafhankelijke adembescherming gebruiken.

Inhoud

Theorie:

  • Arbowet
  • Fysiologie van de ademhaling; begrippen benoemen; eerste handelingen bij een noodsituatie
  • Verplichtingen; eisen en werkwijze bij werken in besloten ruimten
  • Interpreteren van algemene veiligheidsregels; risico’s herkennen en benoemen
  • Veiligheidsprocedures en instructies toepassen; relatie met gezondheid; beschermingsfactoren
  • Ademhalingsbeschermingsmiddelen; onderhoud en gebruik

Praktijk:

  • Ademluchttoestel gereed maken en controleren voor, tijdens en na gebruik
  • Masker met luchtnetsysteem gereed maken en controleren voor, tijdens en na gebruik
  • Parcours afleggen en werkzaamheden uitvoeren met gebruik van een ademluchttoestel en met een luchtnetsysteem
  • Resterende gebruikstijd bepalen; Algemene veiligheids- en hygiëneregels toepassen

Theorie- en praktijkexamen.

Certificaat

Werken met Onafhankelijke Adembescherming, conform Arbowet – SCAVES certificaat

Werken met Onafhankelijke Adembescherming, conform SOG – SSVV erkend

Geldigheid: 3 jaar

Details
Cursusduur: minimaal 1 dag (refresher SOG); weinig of geen ervaring 2 dagen, met aansluitend examen

Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie
Groepsgrootte: minimaal 4 en maximaal 8 personen