Menu

Cursus gasmeten

GASMETEN

Meten van explosiegevaarlijke en toxische stoffen en zuurstof

Cursus conform Arbowet of NOGEPA.

Doelgroep
Medewerkers die op een ((petro)chemisch) bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen en gasdetectie uitvoeren en meetgegevens interpreteren.

Ingangseisen

Verondersteld wordt dat men al enigszins bekend is met de meetapparatuur.


Leerdoel

Op verantwoorde wijze EX-OX-TOX gasmetingen verrichten en interpreteren.

Inhoud

Theorie:

  • Arbowet
  • Basisbegrippen van toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities grenswaarde- en TGG, verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen vol % en ppm en mg/m3, toxische stoffen meting
  • Basisbegrippen als brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting
  • Basisbegrippen als verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laat zuurstofpercentage, zuurstofmeting

Praktijk:

  • Zelfstandig gasmetingen verrichten
  • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen

Theorie- en praktijkexamen.

Certificaat

Gasmeten, conform Arbowet – SCAVES certificaat

Gasmeten – NOGEPA 1.4 / geldigheid 4 jaar

Details
Cursusduur: minimaal 1 dag (NOGEPA)

Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie
Groepsgrootte: maximaal 8 personen