Menu

Cursus H2S

H2S – NOGEPA 0.8

H2S Introductiecursus conform Nogepa eisen

Doelgroep
Medewerkers die werkzaam zijn op een onshore of offshore locatie waar H2S (Zwavelwaterstof, Hydrogen Sulfide) kan voorkomen of aangetoond aanwezig is.

Ingangseisen

Geen

Leerdoel

Kennis en begrip bij te brengen van de gevaren van H2S en daarnaast theoretisch en praktisch te trainen in het uitvoeren van de juiste handelingen in geval van H2S lekkage

Inhoud

Theorie:

  • Bekendheid met H2S regelgeving in het Arbobesluit
  • Oorsprong van H2S
  • Eigenschappen en gevaren van H2S
  • Effecten en grenswaarden van H2S
  • Gebruik van detectie apparatuur
  • Vluchtmaskers en procedures bij alarm
  • Gebruik van PBM’s
  • Veiligheid in de praktijk

Praktijk:

  • Gebruik vluchtmasker en detectiemiddelen

Certificaat

H2S – NOGEPA 0.8

Geldigheid: 4 jaar

Details
Cursusduur: 1 dagdeel
Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie
Groepsgrootte: in overleg