Menu

IMIST

IMIST ENGLISH | HALF A DAY

International Minimum Industrial Safety Training

De IMIST standaard zorgt ervoor dat werknemers beschikken over de nodige kennis op het gebied van veiligheid om zo de risico’s te kunnen inschatten waardoor de kans op ongevallen en incidenten sterk wordt verminderd. IMIST is in tegenstelling tot VCA/SCC wereldwijd erkend en geeft de deelnemer daarom ook de mogelijkheid op een erkende veilige manier buiten de Europese grenzen te werken.

Deze OPITO erkende cursus is door Atlas ontwikkeld en erkend door de petro- en chemiebranche als gelijkwaardig aan VCA Basis.

Doelgroep
Medewerkers die internationaal (wereldwijd) on- en offshore werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico, zoals werk op een bedrijfsterrein, boorlocatie, installatie, werkplaatsen en bouwprojecten, in de transport / logistiek etc.

Ingangseisen

Geen, minimaal 18 jaar


Leerdoel

Na de training is de medewerker zich bewust van de nodige veiligheidsmaatregelen om risico’s en gevaren te verminderen waardoor uiteindelijk een daling van het aantal incidenten zal plaatsvinden.

Inhoud

IMIST online is een interactief e-learning training programma dat werkt door beoordeling van de kennis van veiligheid van de cursist. Aan het eind van de cursus volgen de toetsvragen, te beantwoorden met een tijdslimiet. Om te slagen dient te kandidaat een percentage van 100% goed te behalen.

IMIST bestaat uit de volgende 9 modules:

  • Introductie in de gevaarlijke omgeving
  • Veilig werken
  • Inzicht in het Risk Assessment Proces
  • Taken welke een werkvergunning vereisen
  • Persoonlijke verantwoordelijkheid mbt veiligheid, gezondheid en milieu
  • Dagelijks gebruik van til-technieken
  • Gebruik van gevaarlijke stoffen
  • Kennis van processen bij het werken op hoogte
  • Bewustwording van gevaren bij mechanisch hijsen

Certificaat

IMIST – Opito, via Atlas knowledge

Geldigheid: 4 jaar.

Details
Cursusduur: afhankelijk van score, maar maximaal 1 dag

Cursuslocatie: Schoonebeek, dmv e-learning
Groepsgrootte: maximaal 6 personen