Menu

Redden op hoogte

REDDEN OP HOOGTE  


Redden op hoogte van bijvoorbeeld een collega in de steiger-, dakwerk- of constructiebouw/industrie.

Cursus conform Arbowet, artikel 8, artikel 3.16, artikel 7 en voorschriften volgens Ministerie SZW; Veilig werken –inrichting werkvloer- veilig werken op hoogte. Deze cursus is een vervolgcursus op de basiscursus WERKEN OP HOOGTE

Doelgroep
1. Voor iedereen die te maken heeft met werken op hoogte; in de steigerbouw, antennebouw, industrie, bouw en

    constructie, hoogwerkers en (toren)kranen etc.

2. (Hoofd) uitvoerders, veiligheidskundigen, materiaalbeheerders, opdrachtgevers en anderen die (mede) verantwoordelijk zijn voor werken op hoogte of in diepte en PBM klimmateriaal beheer en inspectie. In dit laatste geval kan de cursus een meer theoretische en inzichtelijke invalshoek krijgen

Ingangseisen

Minimale leeftijd van 18 jaar, in het bezit van het certificaat Werken op Hoogte. Er wordt vanuit gegaan dat de deelnemer al ruime kennis heeft van het juiste gebruik van standaard valbeveiligingsmiddelen.


Leerdoel

Het belangrijkste leerdoel van deze cursus is het onderstrepen van het belang van de (vlotte) redding na een val, het leren van de reddingsprocedure en het uitvoeren van de redding. Daarnaast wordt benadrukt: de eigen veiligheid, het beter bewust worden van risico’s van werken op hoogte en het toepassen van de juiste maatregelen om risico’s nog beter te kunnen voorkomen of te beperken.

Inhoud

De cursus traint in het redden van een collega waarbij de deelnemer/redder na het behalen van het certificaat met een slachtoffer kan afdalen, of deze kan laten afdalen, naar een veilige plek waar de hulpdiensten kunnen komen. Dit in een overzichtelijke situatie, recht naar beneden en zonder obstakels waarbij het touw lang genoeg is om die plek te bereiken. Het belangrijkste doel is het hangende slachtoffer naar een plek te brengen waar hij/zij niet meer in de gordel hangt.

Theorie:

 • Arbowetgeving, Arbobesluit; vergroten van kennis en inzicht in de risico’s van werken in de bouw en industrie
 • Verbeteren van gebruik van de verschillende valbeveiligingsmiddelen
 • TRA, RI&E, Toolbox en afspraken maken: werksituatie en reddingscenario / materialen
 • Kennis vergroten over de (mogelijke) gevolgen van een val
 • Noodzaak van een reddingsplan met nodige aanwezige kennis en middelen
 • Kennis over krachten en ankerpunten; het kunnen uitvoeren van een collega-redding
 • Weten wat je grenzen zijn qua redding (wanneer niet ingrijpen); wat is er minimaal nodig voor een goede redding

Praktijk:

 • Herhaling juiste gebruik PBM’s
 • Oefenen van standaard voortbewegen op hoogte m.b.v. standaard valbeveiligingsmethoden en verankeringsmethoden (herhaling basisvaardigheden).
 • Hangen in gordel en ervaren van situatie na een val;
 • Oefenen reddingsmethodes in verschillende situaties en herhalen hiervan.
 • Nabootsen ongeval; gebruik volledige reddingsprocedure.

Certificaat

Redden van collega op hoogte in bouw & industrie. Conform Arbobesluit – SCAVES certificaat.

Geldigheid: 1 jaar  (ivm grote verantwoordelijkheid en complexiteit: jaarlijks herhalen)

Details
Cursusduur: 2 dagen voor deze basiscursus

Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn.
Groepsgrootte: maximaal 4 personen (bij 1 instructeur) tot 8 personen (bij 2 instructeurs)