Menu

Redden uit besloten ruimten

Redden uit besloten ruimten


Cursus conform Arbowet artikel 8

Doelgroep
Een ieder die werkzaamheden uitvoert in of in de nabijheid van besloten ruimtes, leden van een BHV organisatie of interne hulpdiensten. De bepalingen gelden voor iedereen die als werkgever/-nemer of gebouwbeheerder/-eigenaar werkzaamheden in aanraking komt met werkzaamheden in besloten ruimtes, dan wel uitvoert of laat uitvoeren. Hierin wordt onderstreept dat de betrokken uitvoerders, gezien de complexiteit van methoden en technieken, een adequate en gerichte opleiding dienen te ontvangen voor de beoogde werkzaamheden, in het bijzonder betreffende de reddingsprocedures. Scholing wordt hierdoor een wettelijke eis.

Ingangseisen

Minimale leeftijd: 18 jaar

In het bezit van het certificaat Werken in besloten ruimten / Mangatwacht / BHV

Leerdoel

Bewust worden van de gevaren van redden uit besloten ruimten, leren minimaliseren van de risico’s, leren werken met conventionele hulpmiddelen en reddingsystemen.

Inhoud

Theorie:

 • Arbo wetgeving
 • Bewustwording werken in besloten ruimten
 • Noodzaak reddingsplan
 • Collectieve voorzieningen / Ankerpunten
 • Hulpmiddelen / Reddingsmiddelen
 • Persoonlijke valbeveiliging – harnasgordel
 • Onveilige werksituaties en onveilige omstandigheden
 • Praktische toepassingen  en inspectie en onderhoud

Praktijk:

 • Werken met een (hijs)brancard
 • Reddingen met conventionele middelen
 • Horizontaal redden uit besloten ruimte
 • Verticaal redden uit besloten ruimte
 • Oefenen van verschillende redding scenario’s

Afsluitende: Theorie- en praktijktoets

Certificaat

Veilig Redden uit Besloten Ruimten met conventionele middelen, conform Arbowet – SCAVES Certificaat

Geldigheid: herhalingsadvies 1 jaar

Details
Cursusduur: 1 dag met aansluitend een toets
Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie (mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn)
Groepsgrootte: maximaal 4 personen per instructeur