Menu

Safety Consultancy

Veilig aan het werk op ieder niveau binnen het bedrijf

Het belang van veiligheid op de werkvloer is enorm hoog. Ongeacht waar we werken, geen taak is belangrijk genoeg om de veiligheid van onszelf en onze medewerkers in gevaar te brengen. Iedereen wil aan het einde van zijn of haar werkdag weer heelhuids thuiskomen. Daarnaast omvat de Arbowet een aantal regels die dieper ingaan op het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Maar hoe zorg je er als organisatie nou voor dat de veiligheid van je mensen gewaarborgd is en dat je voldoet aan de (meest recente) wet en -regelgeving? Daar kan ons team van Safety Consultancy bij helpen. Met advies op maat, op alle niveaus.

Naast veiligheidsvraagstukken kunnen wij u ook ondersteunen bij kwaliteits- en milieuzaken. Al deze onderwerpen komen samen onder de term ‘QHSE’: Quality, Health, Safety, Environment. Ons team van Safety Consultancy bestaat dan ook uit ervaren ‘QHSE-consultants’, die u met veel enthousiasme te woord staan.

QHSE Consultants

Onze ervaren QHSE-consultants streven naar een zo pragmatisch mogelijke inrichting en uitvoering van het QHSE-beleid (Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu) in uw organisatie. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een praktijkgerichte aanpak betreft de toepasbaarheid van procedures en methodes. Ondanks deze eenvoudige, praktijkgerichte aanpak houden wij oog voor detail en zorgen wij ervoor dat de oplossingen toepasbaar zijn in het gehele bedrijf. Met een efficiënte en transparante werkwijze ondersteunen en adviseren wij u met veel professionaliteit en enthousiasme op het gebied van:

  • Arbowetgeving en Arboregelgeving
  • Bedrijfsmanagementsystemen volgens ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en ISO 45001 (veiligheid en gezondheid)
  • Begeleiding, ondersteuning en/of onderhouden van bedrijfscertificering volgens VCA-*, VCA-**  en VCA-P
  • QHSE (KAM)-beleid en procedures
  • Bedrijfshulpverlening, waaronder (ondersteuning bieden bij) het opstellen van een bedrijfsnoodplan
  • Uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) inclusief het opstellen van een plan van aanpak en het eventueel laten toetsen van de RI&E
  • Opstellen Taak Risico Analyses (TRA)
  • Explosieveiligheid (ATEX), waaronder het opstellen van een explosieveiligheidsdocument
  • Gevaarlijke stoffen (PGS)
  • Machineveiligheid

Naast het verstrekken van adviezen en het opstellen en implementeren van het beleid, staan onze adviseurs tevens klaar voor:

•          Het organiseren van HSE-projectbegeleiding

•          Het houden van werkplekinspecties

•          Het organiseren en houden van ‘toolboxen’ (Safety Meetings)

•          Het geven van voorlichting ten behoeve van arbeidsomstandigheden


Opzoek naar de juiste veiligheidsspecialist?

Onze QHSE-consultants beschikken over de juiste opleiding en ervaring. Ons team bestaat uit middelbare veiligheidskundigen (MVK), hogere veiligheidskundigen (HVK) en ook integrale veiligheidskundigen (IVK).

Wilt u weten hoe wij uw organisatie kunnen helpen of heeft u behoefte aan meer informatie over een specifiek onderdeel van onze dienstverlening?