Inhoud asbest herkennen (H1)

Theorie

  • Arbowet
  • Ontstaan van asbest
  • Kenmerken van asbest
  • Fabricage van asbesthoudende producten
  • Asbesthoudende producten in gebouwen en objecten (o.a. in leidingen en dakbedekkingen)
  • Grenswaarden en actieniveau ’s
  • Maatregelen bij constateringen van (verdacht) asbesthoudend materiaal

Praktijk

  • Asbestverdachte materialen herkennen

Theorietoets

 

Certificaat (H1)

  • Asbest herkennen, conform SOG – SSVV erkend

Een SOG certificaat is verplicht voor bedrijven die onder een bepaald kwaliteitsmanagement of samenwerkingsverband vallen. Denk aan: Deltalins, VNCI (branche organisatie chemie), VNPI (Petro chemie), en  Sir (Reiniging).

  • Asbest herkennen, conform Arbowet – SCAVES certificaat

Bent u niet werkzaam in één van de bovenstaande branches? Dan is het voor u ook mogelijk om een training conform Arbowet te volgen.”