Test Pagina

Test Test

Doelgroep en doel asbest herkennen


Deze training is bedoeld voor medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in aanraking met asbest kunnen komen, zoals bij sloop- en demontagewerkzaamheden. Het doel van de training is het herkennen van asbestverdachte materialen.

Theorie

  • Coffee
  • Tea
  • Milk