Menu

Toezichthouder steiger

TOEZICHTHOUDER STEIGERS 

Werken als Toezichthouder Steigers

Cursus conform Arbowet 

Doelgroep
Medewerkers die verantwoordelijk gesteld worden om bij niet gecompliceerde steigerconstructies toezicht te houden op het veilig gebruik van steigers

Ingangseisen

Minimaal 18 jaar.


Leerdoel

Na het volgen van de training wordt aantoonbaar voldaan aan het

–                  Arbeidsomstandigheden besluit artikel 7.43 en

–                  Beleidsregel Toezicht op de Steigerbouw met verwijzing naar de

–                  Eindtermen Veiligheidsbeoordeling Steigers VBS1, vastgelegd door SV WOH (Stichting Veilig werken op hoogte).

Inhoud

Theorie:

  • Arbowet en regelgeving
  • Steiger onderdelen
  • Afkeurmaatstaven steigermateriaal
  • Begrippen
  • Steigersoorten en types
  • Standaard configuraties
  • Tekeningen en constructies
  • Dakrandbeveiliging en vangvoorzieningen
  • Oplevering en inspectie

Theorietoets.

Certificaat

Toezichthouder steiger, conform Arbowet – SCAVES certificaat

Geldigheid: 5 jaar

Details
Cursusduur: minimaal 1 dag met aansluitend toets

Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie (mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn)
Groepsgrootte: minimaal 4 personen