Veilig aanslaan en begeleiden van lasten SOG | 3 dagen

LOCATIE
Scaves B.V., Wendakker 5a, 7761 PX, SCHOONEBEEK

Korte beschrijving

Het doel is om op een juiste, veilige en verantwoorde wijze lasten te kunnen aanslaan, verplaatsen en begeleiden en hiervoor de juiste voorbereidingen te treffen in samenspraak met de machinist.

Schrijf je in!

Prijs is inclusief lunch en examen.

Doelgroep en doel veilig aanslaan en begeleiden van lasten SOG

Deze training is bestemd voor medewerkers die op een ((Petro)chemisch) bedrijfsterrein in installaties zelfstandig lasten aanslaan en verplaatsen. De lasten zijn beperkt tot leidingdelen, appendages, relatief klein equipment, zoals elektromotoren en onderdelen van handhijsgereedschap die gemanipuleerd worden samen met de mobiele kraan, of alleen door een mobiele kraan. Daarnaast geldt dat Begeleiden van Lasten bestemd is voor medewerkers die lasten begeleiden met behulp van een dynamisch hijsmiddel dat door een kraanmachinist wordt bediend (voorbeelden zijn: mobiele telekraan, mobiele
torenkraan, grote bovenloopkranen, verreiker met hijsfunctie, autolaadkraan etc.).

Het doel is om op een juiste, veilige en verantwoorde wijze lasten te kunnen aanslaan, verplaatsen en begeleiden en hiervoor de juiste voorbereidingen te treffen in samenspraak met de machinist.

 

Inhoud veilig aanslaan en begeleiden van lasten SOG

Theorie

  • Algemeen (basisbegrippen)
  • Arbowet en ISO 12480 (veilig gebruik van kranen)
  • Veiligheid (algemene en specifieke veiligheidsregels)
  • Vaktechniek (aanslagmateriaal, selectie aanslagmateriaal, aanslaan van lasten)
  • Hijsbanden en staalkabels / Ketting en kettingwerk, speciaal hijsgereedschap
  • Takels, hijsbalken en loopkatten
  • Inspectie en certificering
  • Veilig aanslaan van lasten, communicatie met armseinen of werken met een portofoon
  • Hijsen van lasten, hijsplan en positie en begeleiding

 

Praktijk

  • Voorbereiden, uitvoeren en oefenen in het veilig aanslaan en verplaatsen van een last in een constructie met in acht neming van veiligheid en vakkundigheid Theorie- en praktijkexamen

 

Certificaat

Aanslaan en Begeleiden van Lasten (ABVL), conform SOG – SSVV erkend diploma

Dit certificaat is 5 jaar geldig.

 

Ingangseisen

De minimum leeftijd voor deze training is 18 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor deelnemers die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Voor deze deelnemers geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

Verder dient de deelnemer in het bezit zijn van een geldig VCA diploma.