Menu

VCA

VCA

Veiligheid Checklist Aannemers

Cursus conform Arbowet en Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).

Mogelijk als VCA Basis – Basisveiligheid en VCA Vol – VCA voor Operationeel Leidinggevenden.

Doelgroep
Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico, zoals werken op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen en bouwprojecten, in de transport / logistiek etc.

Ingangseisen

Minimale leeftijd: 16 jaar

Leerdoel

De cursus is gericht op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Na deze cursus weet men hoe werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, situaties in te schatten en gevaren te herkennen. Hierdoor kan men de risico’s tijdens het werk tot een minimum beperken zodat men zichzelf en anderen niet in gevaar brengt.

Inhoud

Theorie:

 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbo-wetgeving en voorschriften
 • Verplichtingen en rechten van de werknemer
 • Gevarenbronnen
 • Gevaarlijke stoffen en gezondheidsrisico’s
 • Brand- en explosierisico’s
 • Risico en ongevallenpreventie
 • Kennis van gevaarlijke stoffen
 • Gereedschappen, machines en elektriciteit
 • Hijsen, tillen, lopen, struikelen, uitglijden, verstappen
 • Werken op hoogte en in besloten ruimten
 • Werkvergunningen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Diploma

VCA basis – SSVV / SCC erkend

VOL veiligheid – SSVV / SCC erkend

Geldigheid: 10 jaar

Wordt ingeschreven in het Centraal Diploma Register.

Details
Cursusduur: minimaal 1 dag
Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie (mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn)
Groepsgrootte: maximaal 15 personen

Ook mogelijk als CCV nascholing voor beroepschauffeurs – code 95