Menu

Werken aan Flensverbindingen m.b.v. Torque en Tensioning

WERKEN AAN FLENSVERBINDINGEN met TORQUE- EN TENSIONING APPARATUUR 

Werken aan flensverbindingen met behulp van Torque- en Tensioning apparatuur volgens protocol

Cursus conform Arbowet conform SSVV Opleidingen Gids (SOG) 

Doelgroep
Medewerkers in de industrie belast met het openen en sluiten van flensverbindingen met gebruikmaking van torque- en tensioning apparatuur volgens protocol

Ingangseisen

Minimale leeftijd: 18 jaar 

Certificaat VCA Basis

Certificaat Werken aan flensverbindingen volgens protocol (SOG)

Leerdoel

Op veilige en verantwoorde wijze flensverbindingen openen en sluiten met voorgeschreven moment en/of kracht in de bout

Inhoud

Theorie:

 • Arbowet
 • Apparatuur: soorten en kalibratie
 • Werkmethodiek torquen
 • Werkmethodiek tensioning (vijzelen): principes van het oprekken en vastzetten studbolts waarop geen vijzels passen
 • Principes van het gecontroleerd lossen en aanhalen van flensverbindingen
 • Werken volgens protocol
 • Veiligheidseisen bij het werken met specifieke apparatuur en gereedschappen

Praktijk:

 • Voorschriften en procedures toepassen
 • Toepassen LMRA 
 • Werken met benodigde meetinstrumenten
 • Werken met torque- en tensioning apparatuur

Theorie en praktijkexamen

Certificaat

Werken aan Flensverbindingen met Torque- en Tensioning apparatuur, conform Arbowet – SCAVES certificaat

Werken aan Flensverbindingen met Torque- en Tensioning apparatuur volgens Protocol, conform SOG – SSVV erkend certificaat

Geldigheid: 5 jaar

Details
Cursusduur: minimaal 1 dag, maar met weinig ervaring advies: 2 dagen, met aansluitend examen
Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie (mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn) Groepsgrootte: maximaal 8 personen