Menu

Werken op hoogte + Escape

VEILIG WERKEN OP HOOGTE + ESCAPE (OIL & GAS)

Werken op hoogte met Escape module (oil & gas)

Cursus conform Arbowet artikel 8

Doelgroep
Een ieder die op hoogte werkt, of zich ermee bezig houdt, op olie en gas winlocaties. Onder werken op hoogte vallen alle werkzaamheden waarbij valgevaar op kan treden. De bepalingen gelden voor iedereen die als werkgever/-nemer of gebouwbeheerder/-eigenaar werkzaamheden op hoogte uitvoert of laat uitvoeren. Hierin wordt onderstreept dat de betrokken uitvoerders, gezien de complexiteit van methoden en technieken, een adequate en gerichte opleiding dienen te ontvangen voor de beoogde werkzaamheden, in het bijzonder betreffende de reddingsprocedures. Scholing wordt hierdoor een wettelijke eis.

Ingangseisen

Minimale leeftijd: 18 jaar  

Leerdoel

Bewust worden van de gevaren van werken op hoogte, leren minimaliseren van de risico’s, leren werken met valbeveiliging en valbeveiligingssystemen. Tijdens noodsituaties of ontruimingsalarm, op een veilig snelle verantwoorde manier de werkplek door middel van het aanwezig Escape systeem kunnen verlaten.

Inhoud

Theorie:

 • Arbo wetgeving
 • Bewustwording van valgevaar
 • Noodzaak valbeveiliging
 • AI 16 “beveiligen van wand- en vloeropeningen”
 • Collectieve voorzieningen
 • Markering / Looppaden
 • Persoonlijke valbeveiliging – harnasgordel
 • Onveilige werksituaties en onveilige omstandigheden
 • Praktische toepassingen van valbeveiliging, inspectie en onderhoud

Praktijk:

 • Werken met een harnasgordel
 • Werkplekpostionering
 • Het inrichten van een veilige werkplek op hoogte
 • Oefenen van verschillende hoogte scenario’s
 • Escape vanuit toren door gebruik nood-afdaalsysteem

Theorie- en praktijktoets

Certificaat

Veilig Werken op Hoogte + Escape, conform Arbowet – SCAVES Certificaat

Geldigheid: herhalingsadvies 2 jaar

Details
Cursusduur: 1 dag (zonder ervaring) met aansluitend een toets
Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie (mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn)
Groepsgrootte: minimaal 4, maximaal 8 personen.