Menu

Bedrijfshulpverlening

BHV

Cursus conform Arbowet

Doelgroep
Medewerkers die operationeel deel uit maken van een BHV organisatie.

Ingangseisen

Minimale leeftijd: 16 jaar

Leerdoel

Het kunnen verlenen van eerste hulp, het kunnen beperken/bestrijden van een beginnende brand, het alarmeren en evacueren van medewerkers en het samenwerken met externe hulpdiensten.

Inhoud

Theorie:

  • Levensreddende handelingen: vijf belangrijke punten
  • Reanimatie, redden en verplaatsen van slachtoffers
  • AED instructie
  • Theorie kleine blusmiddelen
  • Alarmeren
  • Communiceren
  • Ontruimen

Praktijk:

  • Gebruik AED
  • Gebruik kleine blusmiddelen

Certificaat

Bedrijfs-Hulp-Verlening, conform Arbowet – SCAVES certificaat

Geldigheid: 1 jaar

Details
Cursusduur: Basis BHV 2 dagen, Herhaling 1 dag
Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie
Groepsgrootte: maximaal 18 personen