Werkplekinspecties

Werkplekinspecties

Werkplekinspecties zijn essentieel om een veilige werkomgeving te waarborgen en risico’s te minimaliseren. Bij Scaves voeren we de werkplekinspecties volgens de volgende procedure:

1. Planning en Voorbereiding:

We identificeren eerst de doelstellingen van de inspectie. Wat willen we bereiken met de inspectie? Zijn er specifieke zorgen of gebieden die extra aandacht vereisen?

We stellen een inspectieteam samen als dat nodig is. Dit team kan bestaan uit interne werknemers of veiligheidsfunctionarissen van Scaves zelf. Vervolgens verzamelen we relevante documentatie, zoals plattegronden, veiligheidsvoorschriften en eerdere inspectierapporten.

Workers and manager in safety helmets working with documents at factory table
Veiligheidskundig toezicht

2. Het uitvoeren van de inspectie:

Als eerste lopen we systematisch door de werkplek heen en controleren we op mogelijke gevaren en naleving van veiligheidsvoorschriften. Dit omvat het onderzoeken van machines, elektrische apparatuur, opslagruimtes, brandblusapparatuur, nooduitgangen, enzovoort. Hierna maken we aantekeningen en foto’s van eventuele gebreken, tekortkomingen of onveilige situaties. Met werknemers wordt ter plaatse gesproken om hun inzichten en zorgen te verzamelen.

We zoeken naar zaken zoals ontbrekende veiligheidsuitrusting, onveilige werkmethoden, brandgevaarlijke materialen en andere potentiĆ«le risico’s.

3. Rapportage:

Er wordt een inspectierapport opgesteld dat alle bevindingen en observaties bevat. Dit rapport is duidelijk, gedetailleerd en goed georganiseerd. De bevindingen worden geprioriteerd op basis van de ernst van de risico’s. We geven aanbevelingen voor corrigerende maatregelen.

Het rapport wordt gedocumenteerd en gedeeld met relevante partijen, zoals het management, de afdeling veiligheid en de werknemersvertegenwoordiging.

VGM-projectbegeleiding
Stap 2 (2)

4. Corrigerende Maatregelen:

Na het delen van het rapport, wordt samen gewerkt met verantwoordelijke partijen om corrigerende maatregelen te plannen en uit te voeren om de geĆÆdentificeerde risico’s en tekortkomingen aan te pakken. We stellen een tijdschema op voor het implementeren van deze maatregelen.

5. Opvolging:

Voor de organisatie is het vervolgens van belang om de voortgang van de corrigerende maatregelen bij te houden en te verifiƫren of ze effectief zijn.

Caddy SCAVES locatie

Waarom bij SCAVES?

Werkplekinspecties moeten regelmatig worden uitgevoerd. Dit kan maandelijks, kwartaal- of jaarlijks zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de risico’s op de werkplek. De werkplekinspecties dragen bij aan een proactieve benadering van veiligheid en helpen ongevallen en letsel te voorkomen. Het is ook belangrijk om werknemers aan te moedigen om veiligheidsproblemen te melden, zodat deze tijdig kunnen worden aangepakt.

Wilt u weten of er daadwerkelijk veilig wordt gewerkt binnen jouw bedrijf? SCAVES verzorgt zorgvuldige werkplekinspecties en evalueert deze met jouw. Je ontvangt hiervan een uitgebreide rapportage. Neem contact met ons op voor wat wij voor jou kunnen betekenen.

Chat openen
1
Hallo
Kunnen we je ergens mee helpen?