Toolboxmeetings

Toolboxmeetings, wat zijn dat?

Toolboxmeetings zijn korte, periodieke bijeenkomsten binnen een organisatie of team die gericht zijn op het bespreken van veiligheid, gezondheid en andere relevante onderwerpen op de werkvloer. Deze meetings hebben tot doel het bewustzijn van werknemers te vergroten, veiligheidsproblemen te identificeren en te bespreken, en ervoor te zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsvoorschriften en -procedures.

Toolboxmeetings SCAVES

De stappen van SCAVES bij een toolboxmeeting:

Scaves kan een toolboxmeeting op maat ontwerpen voor jouw bedrijf. Belangrijke elementen die worden opgenomen in een toolbox van Scaves zijn:

  1. Planning: Toolboxmeetings worden vooraf gepland volgens een vastgesteld schema. Ze worden dagelijks, wekelijks of maandelijks gehouden, afhankelijk van de aard van het werk en de veiligheidsvereisten.
  2. Onderwerpselectie: Elke toolboxmeeting heeft een specifiek onderwerp of thema, zoals bijvoorbeeld het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, risicobeoordelingen, incidentrapportage, veiligheidsvoorschriften bij het werken op hoogte, enzovoort. Het onderwerp wordt van tevoren gekozen en aangekondigd.
  3. Deelnemers: Deelnemers aan de toolboxmeeting zijn doorgaans werknemers die betrokken zijn bij het specifieke werkgebied of proces waarop het onderwerp van toepassing is. Het kan ook leidinggevenden, supervisors of veiligheidsfunctionarissen omvatten.
  4. Bespreking: Tijdens de bijeenkomst leidt een werknemer van Scaves of aangewezen persoon, zoals een supervisor of veiligheidsfunctionaris, de discussie over het gekozen onderwerp. Dit zal inhouden dat relevante informatie wordt gedeeld, zoals recente incidenten, veiligheidsinstructies, of het identificeren van mogelijke risico’s.
  5. Interactie: Toolboxmeetings zijn interactief en moedigen deelnemers aan om vragen te stellen, ervaringen te delen en bij te dragen aan de discussie. Dit bevordert betrokkenheid en begrip.
  6. Documentatie: Er worden notulen en aantekeningen gemaakt van de besproken onderwerpen en de belangrijkste punten die tijdens de bijeenkomst naar voren zijn gekomen. Deze documentatie wordt later gebruikt voor follow-upacties.
  7. Actiepunten: Aan het einde van de toolboxmeeting worden actiepunten worden vastgesteld, zoals het nemen van specifieke maatregelen om risico’s te verminderen of het implementeren van nieuwe procedures. Het is belangrijk om de voortgang van deze actiepunten op te volgen.
  8. Evaluatie: Toolboxmeetings worden periodiek geëvalueerd om te bepalen of ze effectief zijn in het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer, en indien nodig worden aanpassingen gemaakt.

Doe het samen met SCAVES

Het doel van toolboxmeetings is om een veiligere werkomgeving te bevorderen, ongevallen te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle medewerkers betrokken zijn bij het handhaven van de veiligheid op de werkvloer.

Wil je jouw medewerkers laten instrueren op het gebied van kwaliteit, veiligheid of milieu? Het kan helpen en tijd besparen om dat te laten doen door een externe partij, zoals Scaves. Scaves heeft veel ervaring met trainen en instrueren en onze veiligheidskundigen kunnen voor jouw, compleet op maat, een toolboxmeeting organiseren.

Neem contact op voor de mogelijkheden.

Chat openen
1
Hallo
Kunnen we je ergens mee helpen?