H2S

Cursus H2S (Waterstofsulfide)

 

De training H2S is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn op een onshore of offshore locatie waar H2S (Zwavelwaterstof, Hydrogen Sulfide) kan voorkomen of aangetoond aanwezig is.

Specifiek hiervoor biedt SCAVES een H2S cursus aan, ook mogelijk in verschillende talen. 

Het leerdoel van de trainingen is om kennis en begrip bij te brengen van de gevaren van H2S en daarnaast theoretisch en praktisch te trainen in het uitvoeren van de juiste handelingen in geval van H2S lekkage.

De training H2S

De training H2S NOGEPA 0.8 van SCAVES vergroot de veiligheid van deelnemers die werken in omgevingen waar blootstelling aan H2S kan voorkomen. Daarnaast versterkt de training het begrip van de gevaren die ermee gepaard gaan en de correcte procedures om ermee om te gaan volgens de normen van NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie).

Vanwege de ernstige gezondheidsrisco’s die gepaard gaan met blootstelling aan waterstofsulfide, is het van het grootste belang om strikte veiligheidsprotocollen te volgen en geschikte beschermingsmaatregelen te nemen bij het werken in omgevingen waar dit gas aanwezig kan zijn. 

Wat is H2S?

H2S is een kleurloos, brandbaar en een zeer giftig gas. Bij een kleine hoeveelheid ruik het naar “rotte eieren”. Andere benamingen voor het gas zijn: rioolgas, stinkgas, moerasgas en mestgas. 

H2S is zwaarder dan lucht en kan zich hierdoor makkelijk laag boven de grond verplaatsen. Het verzamelt zich in laaggelegen en afgesloten slecht geventileerde ruimten. Het gas komt voor als een bijproduct van biologische afbaakprocessen, bijvoorbeeld in afvalwater, riolen, en natuurlijke bronnen zoals modderige gebieden. Het wordt ook geproduceerd in bepaalde industriële processen, zoals olie- en gaswinning.  

H2S is zeer giftig, zelfs in kleine concentraties. Blootstelling aan hogere niveaus kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder ademhalingsproblemen, bewusteloosheid en in extreme gevallen zelfs de dood. 

Deze training wordt gegeven door een ervaren praktijkgerichte trainer op onze trainingslocatie in Schoonebeek. Wanneer de juiste voorzieningen aanwezig zijn kan deze training ook op (eigen) locatie gegeven worden. 

Beschikbare trainingen:

Examens bij SCAVES
Banner SCAVES

Wat kan je verwachten van de cursus?

H2S – NOGEPA 0.8

H2S Introductiecursus conform Nogepa eisen 

Doelgroep
Medewerkers die werkzaam zijn op een onshore of offshore locatie waar H2S (Zwavelwaterstof, Hydrogen Sulfide) kan voorkomen of aangetoond aanwezig is. Vanwege de ernstige gezondheidsrisco’s die gepaard gaan met blootstelling aan waterstofsulfide, is het van het grootste belang om strikte veiligheidsprotocollen te volgen en geschikte beschermingsmaatregelen te nemen bij het werken in omgevingen waar dit gas aanwezig kan zijn. 

Ingangseisen

Er gelden geen ingangseisen voor deze training.

Leerdoel

Kennis en begrip bij te brengen van de gevaren van H2S en daarnaast theoretisch en praktisch te trainen in het uitvoeren van de juiste handelingen in geval van H2S lekkage.

Inhoud

Theorie:

  • Bekendheid met H2S regelgeving in het Arbobesluit
  • Oorsprong van H2S
  • Eigenschappen en gevaren van H2S
  • Effecten en grenswaarden van H2S
  • Gebruik van detectie apparatuur
  • Vluchtmaskers en procedures bij alarm
  • Gebruik van PBM’s
  • Veiligheid in de praktijk

Praktijk:

  • Gebruik vluchtmasker en detectiemiddelen

Certificaat

Bij voldoende resultaat wordt het H2S – NOGEPA 0.8 certificaat gehaald. Dit certificaat is 4 jaar geldig.

Details
Deze cursus duurt 1 dagdeel

De groepsgrootte kan in overleg

Deze training wordt gegeven door een ervaren praktijkgerichte trainer op onze trainingslocatie in Schoonebeek. Wanneer de juiste voorzieningen aanwezig zijn kan deze training ook op (eigen) locatie gegeven worden. Geïnteresseerd in het volgen van een training op (eigen) locatie? Neem contact op!

Trainingen H2S

Training H2S NOGEPA 0.8 Engels
NOGEPA
Training H2S NOGEPA 0.8
NOGEPA

Schrijf je in!

Schrijf je nu in voor de training H2S NOGEPA 0.8 van SCAVES en vergroot de veiligheid tijdens werkzaamheden in omgevingen waar H2S kan voorkomen!

Staat de gewenste cursus er niet tussen? Vraag dan een offerte aan of neem contact met ons op!