ISO 14001 begeleiding en advies

ISO 14001 begeleiding en advies

ISO 14001 begeleiding en advies

De ISO 14001 is een norm die eisen stelt aan het milieumanagementsysteem (EMS) van een organisatie. Bij Scaves bieden we een begeleidingstraject voor 14001. Dit is een proces dat organisaties helpt bij het implementeren en onderhouden van een EMS volgens de 14001-norm. ISO 14001 is een internationale norm die richtlijnen en eisen vaststelt voor het beheer van milieuprestaties, milieurisico’s en duurzaamheid binnen een organisatie.

Het begeleidingstraject van SCAVES voor dit traject:

  1. Nulmeting: De organisatie identificeert de milieuaspecten van haar activiteiten, producten en diensten en beoordeelt de bijbehorende milieurisico’s. Dit omvat het identificeren van potentiële negatieve milieu-impact en wettelijke vereisten.
  2. Ontwikkeling van beleid en doelstellingen: Het opstellen van een milieubeleid dat de toewijding van de organisatie aan milieuprestaties en naleving van wet- en regelgeving weerspiegelt. Ook worden milieudoelstellingen vastgesteld om de beoogde resultaten te behalen.
  3. Documentatie en registratie: Het ontwikkelen van documenten zoals het milieubeleid, procedures, werkinstructies en registraties die nodig zijn om aan de norm te voldoen.
  4. Implementatie: De organisatie begint de vastgestelde processen en procedures in de praktijk te brengen. Dit omvat vaak het trainen van medewerkers, bewustmaking en communicatie binnen de organisatie.
  5. Interne audit: Voordat een externe certificatie-audit wordt uitgevoerd, voert de organisatie interne audits uit om te beoordelen of het EMS effectief werkt en aan de normeisen voldoet.
  6. Externe certificatie-audit: Een externe certificatie-instelling voert een audit uit om te beoordelen of het EMS aan de 14001-norm voldoet. Als de audit succesvol is, wordt een ISO 14001-certificaat uitgereikt.
  7. Onderhoud en verbetering: Het EMS moet continu worden onderhouden en verbeterd. Dit omvat het monitoren van milieuprestaties, naleving van wet- en regelgeving en het identificeren van mogelijkheden voor verbetering.
  8. Herhalingsaudits: Regelmatige herhalingsaudits worden uitgevoerd door de certificatie-instelling om ervoor te zorgen dat het EMS blijft voldoen aan de norm.
Banner SCAVES

Doe het samen met SCAVES

Het begeleidingstraject kan worden uitgevoerd door onze consultants die gespecialiseerd zijn in ISO implementatie. Het doel is om de organisatie te helpen bij het bereiken en behouden van ISO 14001-certificering, wat kan leiden tot verbeterd milieubeheer en reputatievoordelen.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf!

Chat openen
1
Hallo
Kunnen we je ergens mee helpen?