ISO 45001 begeleiding en advies

ISO 45001 begeleiding en advies

ISO 45001 begeleiding en advies

De ISO 45001 is een norm die eisen stelt aan het arbeidsgezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem (Occupational Health and Safety Management System, OHSMS) van een organisatie. Bij Scaves bieden we een begeleidingstraject voor ISO 45001. Dit is een proces dat organisaties helpt bij het implementeren en onderhouden van een OHSMS volgens de ISO 45001-norm. De 45001-norm is een internationale norm die richtlijnen en eisen vaststelt voor een effectief OHSMS, dat gericht is op de veiligheid en het welzijn van werknemers.

Het begeleidingstraject van SCAVES voor dit traject:

  1. Nulmeting: De organisatie identificeert de arbeidsveiligheids- en gezondheidsrisico’s die verband houden met haar activiteiten, processen en werkomgeving. Dit omvat het identificeren van potentiële gevaren en het beoordelen van de bijbehorende kansen voor verbetering.
  2. Ontwikkeling van beleid en doelstellingen: Het opstellen van een beleid voor arbeidsgezondheid en veiligheid dat de toewijding van de organisatie aan de bescherming van werknemers weerspiegelt. Ook worden doelstellingen vastgesteld om de gewenste resultaten te bereiken.
  3. Documentatie en registratie: Het ontwikkelen van documenten zoals het arbeidsgezondheids- en veiligheidsbeleid, procedures, werkinstructies en registraties die nodig zijn om aan de norm te voldoen.
  4. Implementatie: De organisatie begint de vastgestelde processen en procedures in de praktijk te brengen. Dit omvat vaak het trainen van medewerkers, bewustmaking en communicatie binnen de organisatie.
  5. Interne audit: Voordat een externe certificatie-audit wordt uitgevoerd, voert de organisatie interne audits uit om te beoordelen of het OHSMS effectief werkt en aan de normeisen voldoet.
  6. Externe certificatie-audit: Een externe certificatie-instelling voert een audit uit om te beoordelen of het OHSMS aan de 45001-norm voldoet. Als de audit succesvol is, wordt een ISO 45001-certificaat uitgereikt.
  7. Onderhoud en verbetering: Het OHSMS moet continu worden onderhouden en verbeterd. Dit omvat het monitoren van de arbeidsgezondheids- en veiligheidsprestaties, naleving van wet- en regelgeving en het identificeren van mogelijkheden voor verbetering.
  8. Herhalingsaudits: Regelmatige herhalingsaudits worden uitgevoerd door de certificatie-instelling om ervoor te zorgen dat het OHSMS blijft voldoen aan de norm.
Banner SCAVES

Doe het samen met SCAVES

Een begeleidingstraject voor 45001 kan worden uitgevoerd door onze consultants die gespecialiseerd zijn in ISO implementatie. Het uiteindelijke doel is om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen, arbeidsongevallen en ziektes te voorkomen en te voldoen aan wettelijke vereisten.

Vraag een offerte aan of neem contact met ons op voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf.

Offerte ISO-45001

Chat openen
1
Hallo
Kunnen we je ergens mee helpen?