Menu

Asbest

Asbest herkennen Arbowet | 1 dagdeel

Asbest herkennen

Cursus conform Arbowet of conform SSVV Opleidingen Gids (SOG).

Doelgroep
Medewerkers die op een ((petro)chemisch) bedrijfsterrein in aanraking met asbest kunnen komen (zoals bij sloop- en demontagewerkzaamheden).

Ingangseisen

Geen.


Leerdoel

Herkennen van asbestverdachte materialen.

Inhoud

Theorie:

  • Arbowet
  • Ontstaan van asbest
  • Kenmerken van asbest (eigenschappen en uiterlijk)
  • Fabricage van asbesthoudende producten
  • Asbesthoudende producten in gebouwen en objecten (o.a. in leidingen en dakbedekkingen)
  • Grenswaarden en actieniveau ’s
  • Maatregelen bij constatering van (verdacht) asbesthoudend materiaal

Praktijk:

  • Asbestverdachte materialen herkennen

Theorietoets.

Certificaat

Asbest herkennen, conform Arbowet – SCAVES certificaat

Asbest herkennen, conform SOG – SSVV erkend

Details
Cursusduur: minimaal een dagdeel, met aansluitend toets

Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie
Groepsgrootte: maximaal 8 personen