Explosie-veiligheids-document

Explosieveiligheidsdocument (EVD)

Een Explosieveiligheidsdocument (EVD) is een cruciaal document dat wordt gebruikt in industriële omgevingen waar explosiegevaarlijke atmosferen kunnen voorkomen, zoals in chemische fabrieken, olie- en gasinstallaties, en in de voedingsmiddelenindustrie. Het doel van een EVD is om de veiligheid te waarborgen door het identificeren en beheersen van risico’s die verband houden met explosies.

Brand blussen tijdens BHV-cursus.

De stappen van het Explosieveiligheidsdocument:

 

Scaves kan een Explosieveiligheidsdocument op maat ontwerpen voor jouw bedrijf. Belangrijke elementen die worden opgenomen in een EVD van Scaves zijn:

  1. Beschrijving van de Installatie: Het document begint vaak met een gedetailleerde beschrijving van de installatie, inclusief de locaties waar explosiegevaarlijke atmosferen kunnen optreden.
  2. Risicobeoordeling: Het EVD bevat een grondige beoordeling van de mogelijke risico’s, waaronder het identificeren van de bronnen van ontsteking, zoals elektrische apparatuur, statische elektriciteit, mechanische vonken, enzovoort.
  3. Classificatie van Gevaarlijke Zones: Gebaseerd op de risicobeoordeling, worden de gebieden waar explosiegevaar heerst ingedeeld in zones. Dit kan Zone 0, Zone 1 of Zone 2 zijn, afhankelijk van de waarschijnlijkheid en frequentie van het optreden van explosieve atmosferen.
  4. Maatregelen voor Risicobeheersing: Het document bevat een lijst van maatregelen om de risico’s te beheersen. Dit kan het gebruik van explosieveilige apparatuur, het minimaliseren van ontstekingsbronnen, veiligheidsprocedures en training van personeel omvatten.
  5. Noodprocedures: Het EVD bevat procedures voor noodgevallen, inclusief evacuatieplannen en maatregelen om de impact van een explosie te minimaliseren.
  6. Inspectie en Onderhoud: Het document bevat richtlijnen voor regelmatige inspectie en onderhoud van apparatuur om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming blijft met de explosieveiligheidsnormen.
  7. Verantwoordelijkheden: Het EVD specificeert wie verantwoordelijk is voor het toezicht op de veiligheid in explosieve atmosferen en wie verantwoordelijk is voor het naleven van de voorgestelde maatregelen.

Doe het samen met SCAVES

Een Explosieveiligheidsdocument is essentieel om te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot explosiegevaarlijke atmosferen en om de veiligheid van werknemers en de installatie zelf te waarborgen. Het document moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt om relevante veranderingen en nieuwe risico’s aan te pakken.

SCAVES kan voor jouw bedrijf dit document opstellen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Chat openen
1
Hallo
Kunnen we je ergens mee helpen?