Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Werkplekinspecties

Risico-Inventarisatie & Evaluatie

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie & Evaluatie.

Het is een wettelijk verplicht instrument in veel landen, waaronder Nederland, om de veiligheid en gezondheid op de werkplek te waarborgen. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht werkgevers om een Arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Het opstellen van een RI&E is opgenomen in Artikel 5 van de Arbowet.

Het doel van een RI&E is het identificeren, analyseren en evalueren van mogelijke risico’s en gevaren op de werkplek, en het ontwikkelen van maatregelen om deze risico’s te beheersen en te minimaliseren.

Een RI&E bestaat bij SCAVES uit de volgende stappen:

  1. Inventarisatie: Dit is het identificeren van alle mogelijke risico’s op de werkplek. Dit omvat fysieke gevaren zoals machines en chemicaliĆ«n, ergonomische problemen, psychosociale factoren zoals stress, en andere potentiĆ«le gevaren.
  2. Evaluatie: Nadat de risico’s zijn geĆÆdentificeerd, worden ze beoordeeld op basis van factoren zoals de waarschijnlijkheid van het voorkomen van een incident en de ernst van de mogelijke gevolgen. Dit helpt bij het bepalen welke risico’s het meest dringend moeten worden aangepakt.
  3. Maatregelen: Op basis van de evaluatie worden maatregelen voorgesteld om de geĆÆdentificeerde risico’s te verminderen of te elimineren. Deze maatregelen kunnen technisch, organisatorisch of gedragsmatig van aard zijn.
  4. Plan van Aanpak: Een plan van aanpak beschrijft hoe de voorgestelde maatregelen worden geĆÆmplementeerd. Dit omvat vaak een tijdschema en verantwoordelijkheden.
  5. Toetsing: Het Risico-Inventarisatie & Evaluatie proces moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het relevant blijft. Bij grote veranderingen op de werkplek is een herziening meestal verplicht.
Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Doe het samen met SCAVES

Een Risico-Inventarisatie & Evaluatie is essentieel om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot arbeidsveiligheid. Het kan ook bijdragen aan een verbeterde werkomgeving en productiviteit door het minimaliseren van risico’s en het voorkomen van arbeidsongevallen en gezondheidsproblemen op de werkplek.

SCAVES kan voor jouw bedrijf een RI&E opstellen die voldoet aan de wet- en regelgeving en bijdraagt aan de veiligheid binnen uw bedrijf.

Chat openen
1
Hallo
Kunnen we je ergens mee helpen?