Gasmeten Arbowet herhaling | 1 dag

LOCATIE
Scaves B.V., Wendakker 5a, 7761 PX, SCHOONEBEEK

Korte beschrijving

Het doel is om vaardigheden en kennis op peil te houden om zo op een verantwoorde wijze EX-OX-TOX gasmetingen te kunnen verrichten en interpreteren.

Schrijf je in!

Prijs is inclusief lunch en examen.

Doelgroep en doel gasmeten Arbowet herhaling

Deze training is bestemd voor medewerkers die op een (Petro)chemisch bedrijfsterrein werken en ervaring hebben met het uitvoeren van gasmetingen, gasdetectie en het interpreteren van meetgegevens. Het doel is om vaardigheden en kennis op peil te houden om zo op een verantwoorde wijze EX-OX-TOX gasmetingen te kunnen verrichten en interpreteren.

 

Inhoud gasmeten Arbowet herhaling

Theorie

  • Arbowet
  • Basisbegrippen van toxische stof, vergiftiging, gassen en dampen, inwerking van toxische stoffen op het lichaam, definities grenswaarde- en TGG, verspreidingsafhankelijke factoren voor gassen en dampen, relatie tussen vol % en PPM en mg/m3, toxische stoffen meting.
  • Basisbegrippen als brand en explosie, omschrijving van explosiegebied, explosiegrenzen en de percentages van deze grenzen, explosiviteitmeting.
  • Basisbegrippen als verstikking door zuurstoftekort, effecten van een te hoog of te laag zuurstofpercentage, zuurstofmeting.

 

Praktijk

  • Zelfstandig gasmetingen verrichten
  • Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen

 

Theorie- en praktijkexamen

 

Certificaat

Gasmeten, conform Arbowet – Scaves certificaat.

Het advies voor herhaling is 4 jaar.

 

Ingangseisen

Verondersteld wordt dat men al enigszins bekend is met meetapparatuur.