Werken met Onafhankelijke ademlucht SOG basis | 2 dagen

LOCATIE
Scaves B.V., Wendakker 5a, 7761 PX, SCHOONEBEEK

Korte beschrijving

Het doel van deze training is om op een veilige en effectieve wijze omgevingsonafhankelijke adembescherming te kunnen gebruiken.

Schrijf je in!

Prijs is inclusief lunch en examen.

Doelgroep en doel Werken met Onafhankelijke ademlucht SOG basis

Deze basistraining is bestemd voor medewerkers die op een (Petro)chemisch bedrijfsterrein gebruik moeten kunnen maken van omgevingslucht onafhankelijke adembescherming met een ademautomaat bij een zuurstofpercentage tussen 19,0 en 21,0 vol%. Dit geldt voor zowel het ademluchttoestel als voor luchtnetsystemen (vast en mobiel). Het certificaat geeft geen bevoegdheden voor redding of hulpverlening. Het doel van deze training is om op een veilige en effectieve wijze omgevingsonafhankelijke adembescherming te kunnen gebruiken.

 

Inhoud Werken met Onafhankelijke ademlucht SOG basis

Theorie

  • Arbowet
  • Fysiologie van de ademhaling; begrippen benoemen; eerste handelingen bij een noodsituatie
  • Verplichtingen; eisen en werkwijze bij werken in besloten ruimten
  • Interpreteren van algemene veiligheidsregels; risico’s herkennen en benoemen
  • Veiligheidsprocedures en instructies toepassen; relatie met gezondheid; beschermingsfactoren
  • Ademhalingsbeschermingsmiddelen; onderhoud en gebruik

 

Praktijk

  • Ademluchttoestel gereed maken en controleren voor, tijdens en na gebruik
  • Masker met luchtnetwerksysteem gereed aken en controleren voor, tijdens en na gebruik.
  • Parcours afleggen en werkzaamheden uitvoeren met gebruik van een ademluchttoestel en met een luchtnetsysteem
  • Resterend gebruikstijd bepalen; algemene veiligheids- en hygiëneregels toepassen

 

Theorie- en praktijkexamen

 

Certificaten

Werken met onafhankelijke adembescherming, conform SOG – SSVV erkend

Een SOG certificaat is verplicht voor bedrijven die onder een bepaald kwaliteitsmanagement of samenwerkingsverband vallen. Denk aan: Deltalins, VNCI (branche organisatie chemie), VNPI (Petro chemie), en  Sir (Reiniging). SOG staat voor SSVV Opleidingen Gids. Dit is een overzicht van erkende opleidingen en opleiders waarbij de opleidingen voldoen aan de SSVV gestelde kwaliteitseisen.

Dit certificaat is 3 jaar geldig.

 

Bent u niet werkzaam in één van de bovenstaande branches? Dan is het voor u ook mogelijk om een training conform Arbowet te volgen.

 

Ingangseisen

De minimum leeftijd voor deze training is 18 jaar. De deelnemer mag geen belemmerende gezichtsbeharing hebben of belemmerende sieraden dragen.

 

Medische geschiktheid

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (werkgever) dat de kandidaat een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de houder medisch geschikt is voor het werken met onafhankelijk adembescherming. De geschiktheid voor het werken met onafhankelijke adembescherming is zowel bij de opleiding als examinering noodzakelijk. Het certificaat is alleen geldig in combinatie met voornoemde verklaring of aantekening.