Besloten ruimten/ Mangatwacht

Tankinspectie besloten ruimten

Cursussen besloten ruimten en buitenwacht/ mangatwacht

De besloten ruimte en buitenwacht/ mangatwacht cursussen van SCAVES zijn bedoeld voor medewerkers die op een ((petro)chemisch) bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte en voor medewerkers die aangewezen zijn om werkzaamheden te verrichten in besloten ruimten en die incidenteel een besloten ruimte betreden.

Specifiek hiervoor biedt SCAVES de besloten ruimten en buitenwacht/ mangatwacht cursussen aan. 

De leerdoelen van de trainingen zijn het onderkennen van de gevaren en risico’s van het betreden van besloten ruimten, het aanleren van procedures, zodat de risico’s geminimaliseerd worden én het toezicht kunnen houden bij een besloten ruimte en kunnen handelen in een noodsituatie.

Besloten ruimten

 

De training werken in besloten ruimten van SCAVES biedt nodige kennis en vaardigheden voor werken in besloten ruimten. Het doel van deze training is om deelnemers bewust te maken van de risico’s en uitdagingen die gepaard gaan met het werken in besloten ruimten en hen te voorzien van de nodige informatie om veiligheidsprocedures te begrijpen en toe te passen om zo de risico’s van werken in besloten ruimten te minimaliseren.

Het belang van een training voor besloten ruimten is van cruciaal belang vanwege de specifieke en potentieel gevaarlijke aard van werken in dergelijke omgevingen. Denk hierbij aan veiligheid van werknemers, risicobeheer, kennis van procedures en voorkomen van ongevallen en noodsituaties. 

Buitenwacht/ mangatwacht

 

Een buitenwacht of mangatwacht speelt een essentiële rol bij het waarborgen van de veiligheid van werknemers die werkzaamheden uitvoeren in besloten ruimten, zoals tanks, putten, kelders of andere beperkte ruimtes. De taak van een buitenwacht/mangatwacht is specifiek gericht op het monitoren en handhaven van de veiligheid van personen die zich binnenin de besloten ruimte bevinden.

De basistraining buitenwacht/mangatwacht van SCAVES biedt essentiële kennis en vaardigheden voor het effectief toezicht houden en waarborgen van veiligheid bij werkzaamheden in besloten ruimten. Het doel van de training is om deelnemers te voorzien van expertise voor toezicht, communicatie en snelle respons in noodsituaties.

Tijdens deze training worden de volgende belangrijke onderwerpen behandeld: vergunningensysteem, interpretatie van metingen en redding handelingen en noodsituaties. 

Besloten ruimten cursus

Wat kan je verwachten van de cursussen?

Werken/redden in besloten ruimten / confined space en buitenwacht/ mangatwacht.

Cursus conform Arbowet of conform SSVV Opleidingen Gids (SOG).

Doelgroep
Medewerkers die aangewezen zijn om werkzaamheden te verrichten in besloten ruimten en die incidenteel een besloten ruimte betreden of medewerkers die op een ((petro)chemisch) bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte..

Ingangseisen

Minimaal 18 jaar.

Voor een SOG examen dient u in het bezit te zijn van een geldig VCA certificaat.

Leerdoel

Onderkennen van gevaren en risico’s van het betreden van besloten ruimten. Aanleren van procedures, zodat de risico’s geminimaliseerd worden.

Inhoud

Theorie:

  • Arbowet
  • Definitie besloten ruimten, richtlijnen en vergunningen, TRA
  • Brand- en explosiegevaar
  • Gevaar voor bedwelming en verstikking
  • Onderzoeksmethodes
  • Veiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Reddingsprocedure bij calamiteiten

Praktijk:

  • Het uitvoeren van diverse opdrachten volgens aangeleerde procedures
  • Handelen in noodsituaties
  • Communicatie

Theorie- en praktijktoets.

Certificaat

Werken/redden in Besloten ruimten (Confined space), conform Arbowet – SCAVES certificaat

Werken als Buitenwacht (mangatwacht), conform Arbowet – SCAVES certificaat

Werken als Buitenwacht (mangatwacht), conform SOG – SSVV erkend

Geldigheid: herhalingsadvies 3 jaar.

Details
Cursusduur: Minimaal 1 dag

Cursuslocatie: Schoonebeek, of in overleg bij u op locatie (mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn)
Groepsgrootte: maximaal 8 personen

Trainingen besloten ruimten en buitenwacht/ mangatwacht

Training buitenwacht/mangatwacht Arbowet herhaling
Arbowet
Training buitenwacht/mangatwacht SOG basis
SOG
Training werken in besloten ruimten Arbowet
Arbowet
Training buitenwacht/mangatwacht SOG herhaling
SOG
Training redden uit besloten ruimten
Arbowet

Schrijf je in!

Staat de gewenste cursus er niet tussen? Vraag dan een offerte aan of neem contact met ons op!