Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder verplicht vanaf 2025

De Safety Culture Ladder (Veiligheidscultuurladder) is een instrument dat is ontwikkeld om de veiligheidscultuur binnen organisaties te meten en te verbeteren. Het doel van de Safety Culture Ladder is om organisaties te helpen een sterke veiligheidscultuur te ontwikkelen, waarin medewerkers zich bewust zijn van veiligheidsrisico’s, proactief handelen om veiligheid te waarborgen en veilig gedrag aanmoedigen. Scaves heeft ruime ervaring met het helpen van organisaties om de ladder hoger te betreden.

De Safety Culture Ladder classificeert organisaties op basis van hun veiligheidscultuur en -prestaties in verschillende niveaus. Hoe hoger een organisatie op de ladder staat, des te sterker en volwassener is haar veiligheidscultuur.

De ladder bestaat uit vijf treden of niveaus, waarbij niveau 1 het laagste niveau van veiligheidscultuur vertegenwoordigt en niveau 5 het hoogste niveau. Vanaf 2025 is het voor bedrijven in de infra en bouw sector verplicht om minimaal aan de derde trede te voldoen.

Ā 

De treden van de Safety Culture Ladder.

  1. Pathologisch: Binnen de organisatie heerst het sentiment: “Wij maken nooit fouten en bieden altijd hoogwaardige kwaliteit, dus waarom zouden we kostbare tijd besteden aan preventieve veiligheidsmaatregelen?” en “Als we geen problemen zien, zijn er geen problemen.” Er wordt weinig tot geen inspanning gestoken in het bevorderen van veiliger gedrag, en dit gedrag wordt niet aangemoedigd of beloond zoals gewenst.
  2. Reactief: Het bedrijf heeft de neiging om pas veranderingen door te voeren nadat er zich problemen hebben voorgedaan. Reacties zijn vaak gebaseerd op vastgeroeste gewoonten en patronen. In de organisatie heerst eerder het gevoel van slachtofferschap dan een gevoel van eigen verantwoordelijkheid. Vaak wordt er ad hoc en tijdelijk gereageerd op veranderingen, en dit gedrag wordt slechts in beperkte mate gewaardeerd.
  3. Berekenend: Het bedrijf heeft vastgesteld welke veiligheidsvoorschriften als prioritair worden beschouwd. Het toont openheid en accepteert verantwoordelijkheid, hoewel dit vaak wordt gedreven door eigenbelang. Er is een focus op de vraag “Wat haal ik hieruit?” De betrokkenheid bij veiligheid en het naleven van voorschriften en wetten is met name merkbaar bij het hogere management. Er wordt actief geĆÆnvesteerd in veiligheid, en deze inspanningen worden positief gewaardeerd.
  4. Proactief: Veiligheid is van hoge prioriteit en is diep verankerd in de bedrijfscultuur. Er wordt voortdurend geĆÆnvesteerd in het vergroten van het veiligheidsbewustzijn, en medewerkers worden aangemoedigd om elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Er worden voortdurend verbeteringen ingevoerd en geĆ«valueerd. Er wordt proactief gedacht en initiatief genomen. Het bewustzijn van veilig werken wordt beschouwd als een persoonlijke verantwoordelijkheid waarbij medewerkers zich afvragen: “Hoe kan ik bijdragen?” Dit gedrag wordt sterk gewaardeerd binnen de organisatie.
  5. Vooruitstrevend: Veiligheid is volledig opgenomen in de bedrijfsprocessen en maakt integraal deel uit van de organisatorische cultuur. Het is een vaste component bij zelfreflectie en evaluatie, zowel intern binnen de organisatie als in samenwerking met andere bedrijven in dezelfde branche. Veiligheid is inherent aan de manier waarop alle medewerkers denken en handelen; het is een tweede natuur geworden voor hen. Deze aanpak wordt zeer positief gewaardeerd en gerespecteerd.

Ā 

Het meten van de positie van een organisatie op de Safety Culture Ladder kan helpen bij het identificeren van gebieden waar verbetering nodig is en het ontwikkelen van een plan om de veiligheidscultuur te versterken. Het uiteindelijke doel is om arbeidsongevallen en incidenten te verminderen en een veiligere werkomgeving te creƫren voor alle medewerkers.

Ā 

Waarom bij Scaves?

De adviseurs van Scaves kunnen u begeleiden bij het verbeteren van de veiligheidscultuur door de Safety Culture Ladder te introduceren en te implementeren binnen uw bedrijf.

Bij Scaves starten we met een nulmeting om te bepalen in welke fase de organisatie zich bevindt. Vervolgens stellen we samen reƫle doelen:

  • Welke trede willen we bereiken?
  • Wanneer willen we deze bereiken?
  • Hoe willen we deze bereiken?

Er worden diverse acties opgesteld om naar deze doelen toe te werken.

Wil je de veiligheidscultuur verbeteren maar niet certificeren voor de Safety Culture Ladder? Dat kan! Onze adviseurs gaan graag met u in gesprek en voorzien u van gouden tips om de veiligheidscultuur in uw organisatie te verbeteren.

Neem contact met ons op om de veiligheidscultuur van jouw bedrijf te laten groeien.

Inhoudsopgave
Chat openen
1
Hallo
Kunnen we je ergens mee helpen?